23 min

พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 60 ทบทวนและอำล‪า‬ พูดจีนได้ง่ายจัง

    • TV & Film

ตอนที่ 60: ทบทวนและอำลา 您感觉哪里不舒服? คุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน  หนินก่านเจวี๋ยหนาหลี่ปู้ซูฝู nín gǎn jué nǎ lǐ bù shū fú? 您要止头疼药吗? คุณต้องการยาแก้ปวดหัวไหม หนินเย่าจื่อโถวเถิงเย่ามะ nín yào zhǐ tóu téng yào ma? 饭后一粒 หนึ่งเม็ดหลังอาหาร  ฟ่านโฮ่วอี๋ลี่ fàn hòu yí lì  今天好一点了吗?  วันนี้ดีขึ้นหน่อยหรือยัง     จินเทียนห่าวอี้เตี่ยนเลอมะ jīn tiān hǎo yì diǎn le ma?  需要去看医生吗?    ต้องไปหาหมอไหม  ซวีเย่าชวี่คั่นอีเซิงมะ xū yào qù kàn yī shēng ma? 您感冒,喉咙有痰吗? คุณเป็นหวัด ลำคอมีเสมหะไหม หนินก่านเม่า โหวหลงโหย่วถานมะ nín gǎn mào,hóu lóng yǒu tán ma? 您受伤了,要帮忙吗? คุณได้รับบาดเจ็บ ต้องการให้ช่วยไหม หนินโซ่วซังเลอ เย่าปังหมังมะ nín shòu shāng le,yào bāng máng ma? 需要鼻通吗? ต้องการยาดมไหม ซวีเย่าปี๋ทงมะ xū yào bí tōng ma? 需要去看牙医吗  ต้องการไปหาหมอฟันไหม ซวีเย่าชวี่คั่นหยาอีมะ xū yào qù kàn yá yī ma? 去诊所更方便也更快。 ไปคลินิก สะดวกและรวดเร็วกว่า   ชวี่เจิ๋นสั่วเกิ้งฟังเปี้ยนเหยี่ยเกิ้งไขว้ qù zhěn suǒ gèng fāng biàn yě gèng kuài  不知道为什么,我感觉左眼疼。 ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  ฉันรู้สึกเจ็บตาข้างซ้าย ปู้จือเต้าเว่ยเสินเมอะ หวอก่านเจวี๋ยจั๋วเหยี่ยนเถิง bú zhī dào wéi shén me,wǒ gǎn jué zuǒ yǎn téng  左耳堵 หูข้างซ้ายอื้อ  จั๋วเอ๋อตู่ zuǒ ěr dǔ   我想去按摩, 感觉背痛。 ฉันอยากไปนวด รู้สึกปวดหลัง หวอเสี่ยงชวี่อั้นโหมว ก่านเจวี๋ยเป้ยท่ง wǒ xiǎng qù àn mó, gǎn jué bèi tòng  现在手指麻,脚肿。 ตอนนี้ นิ้วมือชา เท้าบวม เสี้ยนไจ้โสวจื่อหมา เจี๋ยวจ่ง xiàn zài shǒu zhǐ má,jiǎo zhǒng  中国人喜欢玩海 คนจีนชอบเที่ยวทะเล จงกวั๋อเหรินสี่ฮวนหวันไห่ zhōng guó rén xǐ huān wán hǎi  您会说中文吗? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม หนินฮุ่ยซัวจงเหวินมะ nín huì shuō zhōng wén ma? 您会游泳吗? คุณว่ายน้ำเป็นไหม หนินฮุ่ยโหยวหย่งมะ nín huì yóu yǒng ma? 下海玩水要注意安全。 เล่

ตอนที่ 60: ทบทวนและอำลา 您感觉哪里不舒服? คุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน  หนินก่านเจวี๋ยหนาหลี่ปู้ซูฝู nín gǎn jué nǎ lǐ bù shū fú? 您要止头疼药吗? คุณต้องการยาแก้ปวดหัวไหม หนินเย่าจื่อโถวเถิงเย่ามะ nín yào zhǐ tóu téng yào ma? 饭后一粒 หนึ่งเม็ดหลังอาหาร  ฟ่านโฮ่วอี๋ลี่ fàn hòu yí lì  今天好一点了吗?  วันนี้ดีขึ้นหน่อยหรือยัง     จินเทียนห่าวอี้เตี่ยนเลอมะ jīn tiān hǎo yì diǎn le ma?  需要去看医生吗?    ต้องไปหาหมอไหม  ซวีเย่าชวี่คั่นอีเซิงมะ xū yào qù kàn yī shēng ma? 您感冒,喉咙有痰吗? คุณเป็นหวัด ลำคอมีเสมหะไหม หนินก่านเม่า โหวหลงโหย่วถานมะ nín gǎn mào,hóu lóng yǒu tán ma? 您受伤了,要帮忙吗? คุณได้รับบาดเจ็บ ต้องการให้ช่วยไหม หนินโซ่วซังเลอ เย่าปังหมังมะ nín shòu shāng le,yào bāng máng ma? 需要鼻通吗? ต้องการยาดมไหม ซวีเย่าปี๋ทงมะ xū yào bí tōng ma? 需要去看牙医吗  ต้องการไปหาหมอฟันไหม ซวีเย่าชวี่คั่นหยาอีมะ xū yào qù kàn yá yī ma? 去诊所更方便也更快。 ไปคลินิก สะดวกและรวดเร็วกว่า   ชวี่เจิ๋นสั่วเกิ้งฟังเปี้ยนเหยี่ยเกิ้งไขว้ qù zhěn suǒ gèng fāng biàn yě gèng kuài  不知道为什么,我感觉左眼疼。 ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  ฉันรู้สึกเจ็บตาข้างซ้าย ปู้จือเต้าเว่ยเสินเมอะ หวอก่านเจวี๋ยจั๋วเหยี่ยนเถิง bú zhī dào wéi shén me,wǒ gǎn jué zuǒ yǎn téng  左耳堵 หูข้างซ้ายอื้อ  จั๋วเอ๋อตู่ zuǒ ěr dǔ   我想去按摩, 感觉背痛。 ฉันอยากไปนวด รู้สึกปวดหลัง หวอเสี่ยงชวี่อั้นโหมว ก่านเจวี๋ยเป้ยท่ง wǒ xiǎng qù àn mó, gǎn jué bèi tòng  现在手指麻,脚肿。 ตอนนี้ นิ้วมือชา เท้าบวม เสี้ยนไจ้โสวจื่อหมา เจี๋ยวจ่ง xiàn zài shǒu zhǐ má,jiǎo zhǒng  中国人喜欢玩海 คนจีนชอบเที่ยวทะเล จงกวั๋อเหรินสี่ฮวนหวันไห่ zhōng guó rén xǐ huān wán hǎi  您会说中文吗? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม หนินฮุ่ยซัวจงเหวินมะ nín huì shuō zhōng wén ma? 您会游泳吗? คุณว่ายน้ำเป็นไหม หนินฮุ่ยโหยวหย่งมะ nín huì yóu yǒng ma? 下海玩水要注意安全。 เล่

23 min

Top Podcasts In TV & Film