19 min

2. Jakob Jonsson #Spelbranschen

    • Entrepreneurship

Psykologen och forskaren om kunskapsluckor, vad forskningen säger om spelgränser och vilka studier som behövs i framtiden.
(This is an episode in English about what scientific studies show about responsible gambling.)

Psykologen och forskaren om kunskapsluckor, vad forskningen säger om spelgränser och vilka studier som behövs i framtiden.
(This is an episode in English about what scientific studies show about responsible gambling.)

19 min