115 episodes

DARSE QURAN BY MUFTI TAQI USMANI (JUMMAH KHUTBAT)

Darse Quran by Mufti Taqi Usmani (Jummah Khutbat‪)‬ Unknown

  • Islam

DARSE QURAN BY MUFTI TAQI USMANI (JUMMAH KHUTBAT)

  Surah Shams – IV (Allah Ki Nafarmani Pe Qom e Samood Par Azaab Aur Hamare Liye Sabaq)

  Surah Shams – IV (Allah Ki Nafarmani Pe Qom e Samood Par Azaab Aur Hamare Liye Sabaq)

  Tafseer Surah Shams – IV (Allah Ki Nafarmani Pe Qom e Samood Par Azaab Aur Hamare Liye Sabaq)(Download)by Hazrat Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab (Db)

  Tafseer Surah Shams – III (Nafs Ki Beemariyo Ka Ilaaj Aur Tasawwuf Ki Haqeeqat)

  Tafseer Surah Shams – III (Nafs Ki Beemariyo Ka Ilaaj Aur Tasawwuf Ki Haqeeqat)

  Tafseer Surah Shams – III (Nafs Ki Beemariyo Ka Ilaaj Aur Tasawwuf Ki Haqeeqat)(Download)by Hazrat Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab (Db)

  Surah Shams – II (Apne Wujood Me Ghor Karo Aur Iska Sahi Istemaal Karo)

  Surah Shams – II (Apne Wujood Me Ghor Karo Aur Iska Sahi Istemaal Karo)

  Tafseer Surah Shams – II (Apne Wujood Me Ghor Karo Aur Iska Sahi Istemaal Karo)(Download)by Hazrat Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab (Db)

  Surah Shams – I (Suraj Aur Chand Ka Nizaam, Kamyab Logo Ki Pehchan

  Surah Shams – I (Suraj Aur Chand Ka Nizaam, Kamyab Logo Ki Pehchan

  Tafseer Surah Shams – I (Suraj Aur Chand Ka Nizaam, Kamyab Logo Ki Pehchan)

  Tafseer Surah Layl – VII (Halal o Haram Se Bay Parwahi Aur Apne Amal Se Aakhirat Ko Jhutlanay Walo Ka Anjam)

  Tafseer Surah Layl – VII (Halal o Haram Se Bay Parwahi Aur Apne Amal Se Aakhirat Ko Jhutlanay Walo Ka Anjam)

  Tafseer Surah Layl – VII (Halal o Haram Se Bay Parwahi Aur Apne Amal Se Aakhirat Ko Jhutlanay Walo Ka Anjam)

  Tafseer Surah Layl – VI (Bukhl Ka Gunah, Uski Iqsaam Aur Ilaaj)

  Tafseer Surah Layl – VI (Bukhl Ka Gunah, Uski Iqsaam Aur Ilaaj)

  Tafseer Surah Layl – VI (Bukhl Ka Gunah, Uski Iqsaam Aur Ilaaj)

Top Podcasts In Islam

Listeners Also Subscribed To