35 min

Życie filozoficzne - życie mistyczne, mistyka i doświadczenie filozoficzne w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim Filozofia Mistyki

    • Education

Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegentka jest pracownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegentka jest pracownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

35 min

Top Podcasts In Education