55 min

قسمت ۲۵: مرور هفته‌ی ۲۹، پیشواز هفته‌ی ۳۰ Penart | پنارت

    • Fantasy Sports

هفته‌های لیگ برتر انگلیس مدام غیرعادی‌تر می‌شوند. این هفته بعد از مرور هفته‌ی غریب ۲۹ به استقبال دو هفته‌ی پیش رو می‌رویم، استراتژی هفته‌ی ۳۱ را دقیق‌تر می‌گویمم و هشت تیمی را که در هفته‌ی ۳۱ بازی دارند مرور می‌کنیم و بازیکنان مهم‌شان را معرفی می‌کنیم.لیگ پنارت هم با حضور شنوندگان پادکست، مرور شده و می‌توانید برای عضویت در آن از این کد استفاده کنید.  لیگ پنارت هر هفته ۵۰هزارتومان جایزه از طرف تستادی به پرامتیازترین بازیکن هفته می‌دهدq5tbue

هفته‌های لیگ برتر انگلیس مدام غیرعادی‌تر می‌شوند. این هفته بعد از مرور هفته‌ی غریب ۲۹ به استقبال دو هفته‌ی پیش رو می‌رویم، استراتژی هفته‌ی ۳۱ را دقیق‌تر می‌گویمم و هشت تیمی را که در هفته‌ی ۳۱ بازی دارند مرور می‌کنیم و بازیکنان مهم‌شان را معرفی می‌کنیم.لیگ پنارت هم با حضور شنوندگان پادکست، مرور شده و می‌توانید برای عضویت در آن از این کد استفاده کنید.  لیگ پنارت هر هفته ۵۰هزارتومان جایزه از طرف تستادی به پرامتیازترین بازیکن هفته می‌دهدq5tbue

55 min

Top Podcasts In Fantasy Sports