6 episodes

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl wykładów w roku akademickim 2012/2013 jest kontynuacją spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej.

Filozofia Mistyki II Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

  • Religion & Spirituality

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl wykładów w roku akademickim 2012/2013 jest kontynuacją spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej.

  Rozpacz i jej przezwyciężanie w mistycznych doświadczeniach człowieka

  Rozpacz i jej przezwyciężanie w mistycznych doświadczeniach człowieka

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki w roku akademickim 2012/2013. Prelegent jest filzofem, którego szczególnie interesuje terapeutyka uzależnień.

  • 50 min
  Duchowość i mistyczny wymiar sakramentu chrztu

  Duchowość i mistyczny wymiar sakramentu chrztu

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki w roku akademickim 2012/2013. Prelegent jest wybitnym naukowcem - teologiem dogmatykiem i filozofem.

  • 38 min
  Nawrócenie filozofia i mnicha na życie kontemplacyjne w poglądach starożytnych myślicieli

  Nawrócenie filozofia i mnicha na życie kontemplacyjne w poglądach starożytnych myślicieli

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegentka jest pracownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

  • 39 min
  Sztuka, dogmat i mistyka. Rozwój równoległy?

  Sztuka, dogmat i mistyka. Rozwój równoległy?

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegent pracuje w Instutucie Badań Interdysciplinarnych "Artes Liberales" UW.

  • 1 hr 4 min
  Mistyka Bożej miłości u św. Bernarda z Clairvaux

  Mistyka Bożej miłości u św. Bernarda z Clairvaux

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegent jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.

  • 36 min
  Prezent wywołujący rozumienie – donum intellectus u Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu

  Prezent wywołujący rozumienie – donum intellectus u Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu

  Pierwszy wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki w roku akademickim 2012/2013. Prelegent jest pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

  • 34 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To