7 episodes

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Filozofia Mistyki Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

  • Education

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Trynitarny wymiar doświadczenia mistycznego

  Trynitarny wymiar doświadczenia mistycznego

  Ostatni wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki w roku akademickim 2011/2012. Prelegent jest wybitnym naukowcem - teologiem dogmatykiem i filozofem.

  • 47 min
  Doświadczenie ciemnej nocy miłości u bł. Matki Teresy z Kalkuty

  Doświadczenie ciemnej nocy miłości u bł. Matki Teresy z Kalkuty

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegentka jest pracownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

  • 42 min
  Ikona i mistyka

  Ikona i mistyka

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegent pracuje w Instutucie Badań Interdysciplinarnych "Artes Liberales" UW.

  • 45 min
  Droga ku niewiedzy – filozofia mistyczna Pseudo-Dionizego Areopagity

  Droga ku niewiedzy – filozofia mistyczna Pseudo-Dionizego Areopagity

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegent jest kierownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

  • 48 min
  Życie filozoficzne - życie mistyczne, mistyka i doświadczenie filozoficzne w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim

  Życie filozoficzne - życie mistyczne, mistyka i doświadczenie filozoficzne w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegentka jest pracownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

  • 35 min
  Kontemplacja w wymiarze przyrodzonym i nadprzyrodzonym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

  Kontemplacja w wymiarze przyrodzonym i nadprzyrodzonym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

  Kolejny wykład z cyklu otwartych seminariów z Filozofii Mistyki. Prelegent jest kierownikiem Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW.

  • 42 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To