8 episodes

Huwag kang ma-excite masyado, hindi ito si Zenaida Seva.

KAPA-KAPALARAN Kapa-Kapalaran

  • Stand-Up Comedy

Huwag kang ma-excite masyado, hindi ito si Zenaida Seva.

  KAPA-KAPALARAN: Episode 8

  KAPA-KAPALARAN: Episode 8

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay ang psycho - este, psychic - na si Madame Schicklegruber.

  • 2 min
  KAPA-KAPALARAN: Episode 7

  KAPA-KAPALARAN: Episode 7

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay ang psycho - este, psychic - na si Madame Schicklegruber.

  • 4 min
  KAPA-KAPALARAN: Episode 6

  KAPA-KAPALARAN: Episode 6

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay ang psycho - este, psychic - na si Madame Schicklegruber.

  • 3 min
  KAPA-KAPALARAN: Episode 5

  KAPA-KAPALARAN: Episode 5

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay ang psycho - este, psychic - na si Madame Schicklegruber.

  • 3 min
  KAPA-KAPALARAN: Episode 4

  KAPA-KAPALARAN: Episode 4

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay si Kuya Raffy, ang tutulfo sa inyo!

  • 1 min
  KAPA-KAPALARAN: Episode 3

  KAPA-KAPALARAN: Episode 3

  Ang magbabasa ng inyong kapalaran sa linggong ito ay si Kuya Raffy, ang tutulfo sa inyo!

  • 4 min

Top Podcasts In Stand-Up Comedy