12 episodes

Bilim Kafasında, Sohbet Havasında! Diğer sezonları da dinlemek için sosyalpsikolojiagi.org websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Psikolojiden Sevgilerle 3.Sezon sosyalpsikolojiagi.org

  • Society & Culture

Bilim Kafasında, Sohbet Havasında! Diğer sezonları da dinlemek için sosyalpsikolojiagi.org websitesini ziyaret edebilirsiniz.

  S3B6-Terzi Kadın

  S3B6-Terzi Kadın

  Toplumda “Ötekini Yaratmak” için ne yapmak gerekir? Kendinizi sağlam bir insan hakları savunucu olarak görürken, elinize yüzünüze koca bir ayrımcılık bulaşsa, nasıl temizleyebilirdiniz? Yoksa en iyi temizlik, hiç kirletmemek midir?

  • 8 min
  S3B5-Benlik

  S3B5-Benlik

  Kendimizi toplum içerisinde konumlandırırken bir takım verilerden yararlanırız. Bunun en başında iç dünyamızda biriktirdiğimiz veriler ve ikincil olarak dış dünyadan kendimizi tanımlamak için aldığımız bilgilerdir. Bunların her ikisi de birbirini besler ve anlamlandırır.

  • 9 min
  S3B4-Adil Dünya İnancı

  S3B4-Adil Dünya İnancı

  İnsanlar sergiledikleri davranışların sonuçlarını belli bir temele oturtmaya çalışırlar. Güne çok gergin başladığınızı düşünün. Yakınınızdaki biri de size neden gergin olduğunuzu soruyor. O günkü gerginliğinizin sebebi kendi gözünüzde, tamamiyle sizle alakalı olabilir ya da dış bir etkenin sebep olduğunu söyleyebilirsiniz. Bazı kişisel sorunlarınız olduğu gibi toplum düzeni de sizi pekala etkilemiş olabilir.

  • 9 min
  S3B3-Uyuşma Yanlılığı

  S3B3-Uyuşma Yanlılığı

  İnsanların davranışlarını neye göre yorumlarsınız? Çevrenizdeki kişilerin size gösterdiği ya da herhangi bir olay karşısında oluşturduğu tutumun sebebi sadece sahip oldukları içsel birikimle mi ilintilidir? Çevremizden gelen mesajların davranışlarımızı ve dünyayı algılama boyutundaki etkisi nedir?

  • 10 min
  S3B2-Rekabetin Bedeli

  S3B2-Rekabetin Bedeli

  Rekabetçi misiniz yoksa paylaşımcı mı? Son sürat bitiş çizgisine doğru koşarken önünüzdeki rakibinizin dehşet verici bir sancıyla kıvrandığını görürseniz ona yardım mı edersiniz ya da devam mı edersiniz? Koşmak ya da koşturulmak arasındaki farkı henüz keşfetmediniz mi?

  • 13 min
  S3B1-Sinyalci

  S3B1-Sinyalci

  Her aslan gerçekten de, yattığı yerden belli olur mu? Birbirine yakın yerde yuvalanan aslanların yattıkları yer, birbirlerine benzer mi? Konunun devamı zooloji üzerine olmayacak. Bizim dikkatimizi toplumlar ve elbette onu oluşturan insanlar çekmekte.

  • 11 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To