30 episodes

Komentuję medyczny świat z perspektywy zawodu pielęgniarza.

Tu i Teraz Maciej Latos

    • Careers

Komentuję medyczny świat z perspektywy zawodu pielęgniarza.

Top Podcasts In Careers

Listeners Also Subscribed To