9 episodes

סדרת הפודקסטים של ביה"ס למלחמה, העוסקת בסוגיות בעולם המלחמה, בעיקר מעיני הפיקוד, השליטה ותורת הלחימה

אומנות המלחמ‪ה‬ learning in movement-Indc

  • Government

סדרת הפודקסטים של ביה"ס למלחמה, העוסקת בסוגיות בעולם המלחמה, בעיקר מעיני הפיקוד, השליטה ותורת הלחימה

  פרק תשיעי - עקרונות מלחמה

  פרק תשיעי - עקרונות מלחמה

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב מביה"ס למלחמה וד"ר שגיא טורגן ראש הצוות האקדמאי בקתדרה - המכון ללימודי צבא וביטחון במכללות הצבאיות. הפודקאסט עוסק בעקרונות המלחמה, נסביר מהן עקרונות המלחמה, מה המקור שלהן, למה צריך אותן, האם יש בתוך העקרונות סדר עדיפויות. נדבר על הקשר שבין עקרונות המלחמה לתורת הלחימה. ובנוסף על השימוש שהמפקד יכול לעשות בעקרונות אלו.

  • 39 min
  פרק שמיני - מבוא לתורת הלחימה

  פרק שמיני - מבוא לתורת הלחימה

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב מביה"ס למלחמה וד"ר דותן דרוק מהצוות האקדמאי בקתדרה המכון ללימודי צבא וביטחון במכללות הצבאיות. הפודקאסט עוסק במבוא ללימודי תורת הלחימה, מהי תורת הלחימה ומהי תפיסה, הסבר על המדרגים השונים בתורת הלחימה. נדון על מושגים שונים כמו טכניקה וטכניקה מותאמת חזית ואיך הם משתלבים במושג תורת הלחימה. ובנוסף כיצד נכון שהמפקד ישתמש בתורת הלחימה.

  • 37 min
  פרק שביעי - גישות פיקוד ושליטה

  פרק שביעי - גישות פיקוד ושליטה

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב המדריך הראשי היוצא של ביה"ס למלחמה במכללות הצבאיות
  ואלוף משנה נריה ישורון, המדריך הראשי הנכנס של ביה"ס למלחמה במכללות הצבאיות.

  הפודקאסט עוסק בגישות פיקוד ושליטה, מהו פיקוד, מהי שליטה, פירוט על הגישות הקיימות היום בפו"ש,
  אילו אתגרים יש בכל גישה, האם יש גישה מועדפת, ינתנו דוגמאות לגישות שונות וינתנו כלים שונים לשימוש בגישות אלו.

  • 33 min
  פרק שישי - צורת קרב התקדמות

  פרק שישי - צורת קרב התקדמות

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב המדריך הראשי של ביה"ס למלחמה במכללות הצבאיות
  וד"ר שגיא טורגן, היסטוריון צבאי וראש התחום האקדמי בקתדרה של המכללות הצבאיות, צה"ל
  הפודקאסט עוסק בצורת קרב התקדמות, השימוש שאנו עושים בצורת הקרב, המאפיינים, הנחות
  היסוד, כיצד הגענו לצורת הקרב הזו. נעסוק בשימושים של צורת
  הקרב ולאופן בו מפקד צריך לתכנן את צורת הקרב הזו.

  • 38 min
  פרק חמישי - צורת קרב הגנה

  פרק חמישי - צורת קרב הגנה

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב המדריך הראשי של ביה"ס למלחמה במכללות הצבאיות וד"ר שגיא טורגן, היסטוריון צבאי וראש התחום האקדמי בקתדרה של המכללות הצבאיות, צה"ל
  הפודקאסט עוסק בסקירה של מושגי התו"ל בהגנה, איך זה שאנחנו נקראים צבא הגנה לישראל אך בפועל מעט מאד מגנים, מדוע הגנה היא צורת הקרב החזקה, אילו יתרונות יש לצורת קרב זו על ההתקפה ומה מצופה ממפקד שקיבל משימת הגנה.

  • 40 min
  פרק רביעי - צורת קרב מארב

  פרק רביעי - צורת קרב מארב

  בפרק זה ישוחחו אלוף משנה אלישב בהרב המדריך הראשי של ביה"ס למלחמה במכללות הצבאיות וד"ר שגיא טורגן, היסטוריון צבאי וראש התחום האקדמי בקתדרה של המכללות הצבאיות, צה"ל
  נדבר על מיקומה של צורת קרב מארב, הנחות היסוד והמוצא של צורת הקרב, סוגי מארבים, וניתן דוגמאות מהעבר.

  • 35 min

Top Podcasts In Government