21 min

אורית גידלי: לשכוח את האין, לזכור את היש מושג ירוק

    • Entrepreneurship

שעה אחרי שהודיעו על סגר, אורית ואשכול הבינו שהם חייבים לייצר מציאות חדשה.

הם הצליחו להעביר את הקסם שבמפגשים למרחב הדיגיטלי, ואפילו נהנו מהשינוי.

שעה אחרי שהודיעו על סגר, אורית ואשכול הבינו שהם חייבים לייצר מציאות חדשה.

הם הצליחו להעביר את הקסם שבמפגשים למרחב הדיגיטלי, ואפילו נהנו מהשינוי.

21 min

Top Podcasts In Entrepreneurship