10 episodes

עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי | השלישייה הכי מצחיקה ברדיו! תכנית הבוקר של רדיו חיפה. לפעמים הם שוכחים שהם ברדיו...

איזה בוקר רדיו חיפה

  • Music

עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי | השלישייה הכי מצחיקה ברדיו! תכנית הבוקר של רדיו חיפה. לפעמים הם שוכחים שהם ברדיו...

  איזה בוקר - יום חמישי

  איזה בוקר - יום חמישי

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי

  • 26 min
  איזה בוקר - יום רביעי

  איזה בוקר - יום רביעי

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי

  • 26 min
  איזה בוקר - יום שלישי

  איזה בוקר - יום שלישי

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי

  • 39 min
  איזה בוקר - יום שני

  איזה בוקר - יום שני

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי

  • 35 min
  איזה בוקר - יום ראשון

  איזה בוקר - יום ראשון

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי

  • 15 min
  איזה בוקר - יום חמישי

  איזה בוקר - יום חמישי

  תכנית הבוקר של רדיו חיפה עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי | התכנית המלאה ששודרה בתאריך 30.07.20

  • 12 min

Top Podcasts In Music