1 hr 11 min

איזה כישורים חדשים אנחנו צריכים לאמץ ולשכלל בזמן הזה? עם חן נב‪ו‬ הניצוץ עם יעל אורנשטיין יוז

    • Self Help

פרק על קריאייטיביות, היכולת להנהיג את עצמך, גמישות מחשבתית והמצאה מחדש.

על שותפות, מעברים ואיך הופכים רעיון למשהו שקיים במציאות?

פגשתי את חן נבו, מעצבת, אוצרת תוכן, מלווה מותגים ביצירת הזהות שלהם והשותפה שלי לדרך וביצירת

LU school. 

 דיברנו על מה לומדים בבית ספר של הזמן הזה, איך קריאייטיביות יכולה לעשות שינוי ועל אנושיות בעולם דיגיטלי.

______________

מצטרפים לבית ספר של הזמן הזה כאן 

רואים מה חדש כאן 

פרק על קריאייטיביות, היכולת להנהיג את עצמך, גמישות מחשבתית והמצאה מחדש.

על שותפות, מעברים ואיך הופכים רעיון למשהו שקיים במציאות?

פגשתי את חן נבו, מעצבת, אוצרת תוכן, מלווה מותגים ביצירת הזהות שלהם והשותפה שלי לדרך וביצירת

LU school. 

 דיברנו על מה לומדים בבית ספר של הזמן הזה, איך קריאייטיביות יכולה לעשות שינוי ועל אנושיות בעולם דיגיטלי.

______________

מצטרפים לבית ספר של הזמן הזה כאן 

רואים מה חדש כאן 

1 hr 11 min