43 min

איך להתגבר על פחד מהצלח‪ה‬ סליחה יומיומית

    • Alternative Health

האם גם אתם פוחדים להצליח עם משה חרלופסקי


האם יש משהו שמאוד רציתם לעשות רעיון חדש מוצר חלום ואפילו יש לו סיכויים טובים להצליח ובכל זאת משהו עוצר ומרחיק אתכם


פחד מהצלחה


האם העובדה שאני מקדם אחרים ולא את עצמי או שמוותר על הזדמנויות חשובות מעידות שאני מפחד מהצלחה


למה אנחנו מפחדים להצליח ומה יש בהצלחה שיכול להכשיל אותנו


עם משה חרלופסקי מנכ״ל ומייסד עסקים עושים עסקים בתוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון


תהליכי סליחה לשחרור כעסים


http://www.hedy-slicha.co.il/


 

האם גם אתם פוחדים להצליח עם משה חרלופסקי


האם יש משהו שמאוד רציתם לעשות רעיון חדש מוצר חלום ואפילו יש לו סיכויים טובים להצליח ובכל זאת משהו עוצר ומרחיק אתכם


פחד מהצלחה


האם העובדה שאני מקדם אחרים ולא את עצמי או שמוותר על הזדמנויות חשובות מעידות שאני מפחד מהצלחה


למה אנחנו מפחדים להצליח ומה יש בהצלחה שיכול להכשיל אותנו


עם משה חרלופסקי מנכ״ל ומייסד עסקים עושים עסקים בתוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון


תהליכי סליחה לשחרור כעסים


http://www.hedy-slicha.co.il/


 

43 min