30 min

איך להתמודד עם פרפקציוניזם? סליחה יומיומית

    • Alternative Health

 אני פרפקציוניסטמה זה אומר ואיך זה קשור לכעסים לסליחה ולחמלה --------------------- פרפקציוניזם זה להיות ולעשות את הכי הכי טוב בכל דבר שעושים וגם ללא טעויות לעיתים זה טוב מועיל ומקדם ולפעמים גם מכעיס, מאכזב ומעכבאז מה עושים מה הקשר לשליחות ואיך אפשר להפוך את הפרפקציוניזם לכוח מאוזן בחיים שלנו, כדי שנכעס פחות, נדע לשחרר את הפרטים הקטנים ונחייה בשלמות גם עם דברים לא מושלמים כי ההפך מפרפקציוניזם הוא לא התפשרות על בינוניות אלא סליחה וחמלה מתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון   חֶדִי חזן מלווה תהליכי סליחה ושחרור כעסים  http://www.hedy-slicha.co.il/

 אני פרפקציוניסטמה זה אומר ואיך זה קשור לכעסים לסליחה ולחמלה --------------------- פרפקציוניזם זה להיות ולעשות את הכי הכי טוב בכל דבר שעושים וגם ללא טעויות לעיתים זה טוב מועיל ומקדם ולפעמים גם מכעיס, מאכזב ומעכבאז מה עושים מה הקשר לשליחות ואיך אפשר להפוך את הפרפקציוניזם לכוח מאוזן בחיים שלנו, כדי שנכעס פחות, נדע לשחרר את הפרטים הקטנים ונחייה בשלמות גם עם דברים לא מושלמים כי ההפך מפרפקציוניזם הוא לא התפשרות על בינוניות אלא סליחה וחמלה מתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון   חֶדִי חזן מלווה תהליכי סליחה ושחרור כעסים  http://www.hedy-slicha.co.il/

30 min

Top Podcasts In Alternative Health