1 hr 11 min

באיזה דרכים אפשר לדייק את העשייה שלנו? עם ורד רמון ריבלי‪ן‬ הניצוץ עם יעל אורנשטיין יוז

    • Self Help

פרק על המצפן הפנימי שמוביל אותנו בהחלטות הגדולות והיומיומיות, 
על כתיבה, איך מרגישים כשנמצאים בתוך האלמנט שלנו ומה זה אומר להיות אדם משגשג?

פגשתי את ורד רמון ריבלין שהיתה עד לאחרונה העורכת הראשית של ליידי גלובס והיום היא המייסדת של פורום המנהיגות הנשית של ישראל.
…..
״לדייק את עצמך זה אומר לפצח את מערכת ההפעלה שלך, להתכנס לאותו סט ערכים שמניעים אותך ולנסות לארגן את החיים בעיקר סביב זה. בסגנון החיים, בבחירת החברים, בעבודה.
העשייה צריכה לשבת על משהו שיש לך את הכישרון לעשות, גם אם הוא דורש מאמץ. אם זה קשה עד כדי חרדה, זה מקום לא מדויק. כשאתה לגמרי בתוך זה, יכול לזה, מגורה, מרותק - זה הדיוק שעליו אני מדברת. זה שלב שבו אפשר לגלות פרק בפיזיקה, וללמוד איך זמן יכול להיות נוזלי.״
ורד רמון ריבלין

פרק על המצפן הפנימי שמוביל אותנו בהחלטות הגדולות והיומיומיות, 
על כתיבה, איך מרגישים כשנמצאים בתוך האלמנט שלנו ומה זה אומר להיות אדם משגשג?

פגשתי את ורד רמון ריבלין שהיתה עד לאחרונה העורכת הראשית של ליידי גלובס והיום היא המייסדת של פורום המנהיגות הנשית של ישראל.
…..
״לדייק את עצמך זה אומר לפצח את מערכת ההפעלה שלך, להתכנס לאותו סט ערכים שמניעים אותך ולנסות לארגן את החיים בעיקר סביב זה. בסגנון החיים, בבחירת החברים, בעבודה.
העשייה צריכה לשבת על משהו שיש לך את הכישרון לעשות, גם אם הוא דורש מאמץ. אם זה קשה עד כדי חרדה, זה מקום לא מדויק. כשאתה לגמרי בתוך זה, יכול לזה, מגורה, מרותק - זה הדיוק שעליו אני מדברת. זה שלב שבו אפשר לגלות פרק בפיזיקה, וללמוד איך זמן יכול להיות נוזלי.״
ורד רמון ריבלין

1 hr 11 min