58 min

איך משלבים בין יזמות, נשיות והקשבה פנימה? עם ורד סלוצק‪י‬ הניצוץ עם יעל אורנשטיין יוז

    • Self Help

פרק על נשיות של הזמן הזה, הדרכים לאהוב את העשייה שלנו, חיבור לכישורים שקיימים בתוכנו עוד מילדות, איך מגלים נקודות מבט חדשות על העולם ועל יצירת מותג אנושי שצומח ומשתנה.

נפגשתי לשיחה עם ורד סלוצקי, פסיכותרפיסטית שמטפלת באנשים וזוגות ב-18 שנים האחרונות ויוצרת מותג הרוקחות הטבעית 

VOS natural cosmetics 

והיא גם אחותי הגדולה.

דיברנו על איך משלבים בין עשייה יזמית לבין אמהות, נשיות והחיים, 

על סימנים שמופיעים בדרך

 ועל דרכים להקשיב פנימה לאינטואיציה שלנו.

__________

״בגן נופל פרי. הוא

לא מעיר איש. אי

זז בעולם, מי שומע?

יורד אור על האור

ולא עושה מזה סיפור,

אבל ההתרגשות לראות 

מה שראיתי אחרת נולדת

כאן בכל יום מחדש.״

ישראל אלירז

פרק על נשיות של הזמן הזה, הדרכים לאהוב את העשייה שלנו, חיבור לכישורים שקיימים בתוכנו עוד מילדות, איך מגלים נקודות מבט חדשות על העולם ועל יצירת מותג אנושי שצומח ומשתנה.

נפגשתי לשיחה עם ורד סלוצקי, פסיכותרפיסטית שמטפלת באנשים וזוגות ב-18 שנים האחרונות ויוצרת מותג הרוקחות הטבעית 

VOS natural cosmetics 

והיא גם אחותי הגדולה.

דיברנו על איך משלבים בין עשייה יזמית לבין אמהות, נשיות והחיים, 

על סימנים שמופיעים בדרך

 ועל דרכים להקשיב פנימה לאינטואיציה שלנו.

__________

״בגן נופל פרי. הוא

לא מעיר איש. אי

זז בעולם, מי שומע?

יורד אור על האור

ולא עושה מזה סיפור,

אבל ההתרגשות לראות 

מה שראיתי אחרת נולדת

כאן בכל יום מחדש.״

ישראל אלירז

58 min