1 hr 10 min

איך ראוי לחיות? / עם נחי אלון | פרק 15 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

השבוע, לקחנו את הכרית למרפסת של נחי אלון בזיכרון יעקב.
נחי, ממקימי בית הספר פסיכודהרמה ופסיכולוג קליני ותיק ומוערך, שוחח איתנו על ספרו החדש 'אדון ביאליק, איך ראוי לחיות'? ספרו של נחי עוסק בסיפור חייו, דרכו נשקפות אל הקורא מגוון חכמות: חכמת הטיפול, חכמת הבודהיזם, ועשייה בתוך המרקם החברתי ישראלי. סיפורו של נחי מתגלגל בין נפאל לחופי יפו, ובין חכמה טיבטית, פסיכולוגיה ומאבקים בלתי אלימים. בחנו את הדרך בה התבוננות בסיפור החיים של כל אחד ואחת יכולה לאפשר תובנות משמעותיות, הדרך בה אימון הגוף נוגע באימון הרוח וכיצד אנו עונים לעצמנו, בכל פעם מחדש, על השאלה- 'איך ראוי לחיות'? 
הפרק מלווה במדיטציה הנוגעת בסיפורים שאנו מספרים לעצמנו והדרך לבחון דרכם את המציאות.

השבוע, לקחנו את הכרית למרפסת של נחי אלון בזיכרון יעקב.
נחי, ממקימי בית הספר פסיכודהרמה ופסיכולוג קליני ותיק ומוערך, שוחח איתנו על ספרו החדש 'אדון ביאליק, איך ראוי לחיות'? ספרו של נחי עוסק בסיפור חייו, דרכו נשקפות אל הקורא מגוון חכמות: חכמת הטיפול, חכמת הבודהיזם, ועשייה בתוך המרקם החברתי ישראלי. סיפורו של נחי מתגלגל בין נפאל לחופי יפו, ובין חכמה טיבטית, פסיכולוגיה ומאבקים בלתי אלימים. בחנו את הדרך בה התבוננות בסיפור החיים של כל אחד ואחת יכולה לאפשר תובנות משמעותיות, הדרך בה אימון הגוף נוגע באימון הרוח וכיצד אנו עונים לעצמנו, בכל פעם מחדש, על השאלה- 'איך ראוי לחיות'? 
הפרק מלווה במדיטציה הנוגעת בסיפורים שאנו מספרים לעצמנו והדרך לבחון דרכם את המציאות.

1 hr 10 min