59 min

אל תדברו איתי על תקיפות מיניות‪!‬ מקור ראשון - הרצה

    • News

תרבות השיח שלנו דלה מאוד בנושא הפגיעות המיניות ואנו כמעט ולא עוסקים בה, למעט מקרי הקיצון שמגיעים לחדשות. האם לא הגיע הזמן לשינוי?
See omnystudio.com/listener for privacy information.

תרבות השיח שלנו דלה מאוד בנושא הפגיעות המיניות ואנו כמעט ולא עוסקים בה, למעט מקרי הקיצון שמגיעים לחדשות. האם לא הגיע הזמן לשינוי?
See omnystudio.com/listener for privacy information.

59 min