21 min

אסאנה - המש‪ך‬ פילוסופיה של היוגה - היוגה סוטרה - הדר כהני - יוגה לבונטין

    • Philosophy

שיעורי פילוסופיה של היוגה עם הדר כהני ביוגה לבונטין

יוגה לבונטין - http://yogalev.co.il/

הדר כהני - https://hadarkahani.com/

שיעורי פילוסופיה של היוגה עם הדר כהני ביוגה לבונטין

יוגה לבונטין - http://yogalev.co.il/

הדר כהני - https://hadarkahani.com/

21 min

Top Podcasts In Philosophy