1 hr 10 min

בודהה ומשמעות החיים / עם ד"ר אסף סטי אל בר | פרק 7 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

משמעות היא מילה גדולה.
ובכל זאת, בשיחתנו השבוע עם ד"ר אסף סטי אל בר, החלטנו לגעת, ולו במעט, בשאלות של תכלית ומשמעות בחיינו. 
שאלנו את עצמנו מהי המשמעות של אימון המדיטציה ולימוד הדהרמה בחברה הישראלית במאה ה-21? 
כיצד התהוות הגומלין, או ויתור על אחיזה בעצמיות, מאפשר את צמיחתה של משמעות עמוקה? 
ומה הקשר בין משמעות לאימון בנדיבות הלב ונתינה?

משמעות היא מילה גדולה.
ובכל זאת, בשיחתנו השבוע עם ד"ר אסף סטי אל בר, החלטנו לגעת, ולו במעט, בשאלות של תכלית ומשמעות בחיינו. 
שאלנו את עצמנו מהי המשמעות של אימון המדיטציה ולימוד הדהרמה בחברה הישראלית במאה ה-21? 
כיצד התהוות הגומלין, או ויתור על אחיזה בעצמיות, מאפשר את צמיחתה של משמעות עמוקה? 
ומה הקשר בין משמעות לאימון בנדיבות הלב ונתינה?

1 hr 10 min