14 episodes

התיאוריות המודרניות בפסיכולוגיה כמו גם תיאוריות פילוסופיות (שלרוב עומדות בבסיסן העמוק של התיאוריות הפסיכולוגיות) מאפשרות קריאה חדשה בטקסטים מן המקורות.
בפודקסטים שלי אציג בכל פעם טקסט, או שאלה פסיכולוגית/פילוסופית, ואדון אודותיה מבעד לפריזמה של טקסטים יהודיים מסורתיים ומודרניים
פרשנות זו תעזור לנו לדלות את ההנחות הפילוסופיות/פסיכולוגיות היהודיות אודות האדם והעולם, ולהשוות ביניהן לבין החשיבה המערבית בסוגיות אלו

בין קודש לנפש - פסיכולוגיה, יהדות, ומה שביניהם. Moti Lupu

  • Judaism
  • 5.0 • 1 Rating

התיאוריות המודרניות בפסיכולוגיה כמו גם תיאוריות פילוסופיות (שלרוב עומדות בבסיסן העמוק של התיאוריות הפסיכולוגיות) מאפשרות קריאה חדשה בטקסטים מן המקורות.
בפודקסטים שלי אציג בכל פעם טקסט, או שאלה פסיכולוגית/פילוסופית, ואדון אודותיה מבעד לפריזמה של טקסטים יהודיים מסורתיים ומודרניים
פרשנות זו תעזור לנו לדלות את ההנחות הפילוסופיות/פסיכולוגיות היהודיות אודות האדם והעולם, ולהשוות ביניהן לבין החשיבה המערבית בסוגיות אלו

  גלות נפשית - יחסי דת ומדינה כשאלה פסיכולוגית תיאולוגית

  גלות נפשית - יחסי דת ומדינה כשאלה פסיכולוגית תיאולוגית

  כיצד מתמודדת היהדות עם שאלת מהותה של מדינת ישראל החילונית? האם זוהי "אתחלתא דגאולה", מעשה שטן, או סתם עובדה חסרת חשיבות? הדעות המגוונות והשונות של הוגים יהודיים אודות מדינת ישראל, מפגישות אותנו עם היסטוריה אמריקאית, אדריכלות ים-תיכונית, פסיכואנליזה, ופנומנולוגיה.

  • 47 min
  קעקועים, גוף, ואמונה - דיון על חרב הפיפיות בעוצמתו המפתה של הקעקוע

  קעקועים, גוף, ואמונה - דיון על חרב הפיפיות בעוצמתו המפתה של הקעקוע

  מה מפתה בקעקוע המוחצן והנצחי, ומה פסול בכך? הסברו המקורי של רבי נתן מברסלב מפגיש אותנו עם הגישה הפוסט מודרנית, והפרדוקס בין "אמת" ל"אמונה", וההבנה כי לעיתים העוצמה השקטה שאינה זקוקה להחצנה, היא היא הדרך לאמת הפנימית והיציבה

  • 30 min
  פסיכולוגיה בכתביו של ה"חזון איש" - חלק שני

  פסיכולוגיה בכתביו של ה"חזון איש" - חלק שני

  רבי ישראל מסלנט והחזון איש, לקחו חלק בעיסוק המערבי בתת מודע ובכוח הדמיון, ורתמו אותו לתנועת המוסר, ולימוד התורה. מה נחשב לדמיון חיובי בחיי הדת? מהו הבטחון האמיתי? ומהו המתאם בין תכונות האופי, לבין ההישגים הקוגנטיביים שלנו? (התמונה מתוך ויקיפדיה)

  • 49 min
  פסיכולוגיה בכתביו של ה"חזון איש" - חלק ראשון

  פסיכולוגיה בכתביו של ה"חזון איש" - חלק ראשון

  עיון בכתיבתו ההגותית של החזון איש, מפגיש אותנו עם סוגיות פסיכולוגיות בחיי האדם המאמין: מהם התנאים הפסיכולוגיים הנדרשים לחווית האמונה? לאן אפשר לטוס בעידן הקורונה? מהי הדינמיקה הנפשית של האדם המאמין? ומה מתחולל במוחו של הנביא? (התמונה מתוך ויקיפדיה)

  • 51 min
  אסלאם-סופי, מוסר, וחסידות - משולש היסטורי לאורך הדורות חלק שלישי

  אסלאם-סופי, מוסר, וחסידות - משולש היסטורי לאורך הדורות חלק שלישי

  הגותם של המיסטיקנים הסופיים: ג'לאל א-דין רומי, ועבד אל קאדר אל-ג'ילאני, מפגישים אותנו עם שאלות יסוד בחייו הפנימיים של האדם המאמין: מיהו "האני האמתי"? מהם הטקסטים הדתיים הקדושים יותר? וכיצד העולם והזולת משקפים את המתחולל בנפשנו פנימה? בפרק זה נעיין בשאלות אלו כמו גם בשאלות נוספות, מתוך המקורות היהודיים בחסידות ובספרות המוסר, ונתור אחר מכנה משותף בין דתי, המתגלה ומבצבץ מתוך דברי ההוגים.

  • 57 min
  אסלאם-סופי, מוסר, וחסידות - משולש היסטורי לאורך הדורות חלק שני

  אסלאם-סופי, מוסר, וחסידות - משולש היסטורי לאורך הדורות חלק שני

  רבי אברהם בן הרמב"ם בדרכו הפרשנית הייחודית, ובתקנות שתיקן בנוגע לסדרי התפילה, מהווה דוגמא למי שהעז ללמוד תכנים והנהגות דתיות, מבני דת אחרת, מתוך הכרה בהשפעתן המבורכת בדרכי העבודה הרוחנית, וזאת יחד עם שלילתן של הנהגות ואמונות אותן הוא סירב ללמוד מן הנזירים הסופים. בכך הוא מאפשר להכיר בפן הפסיכולוגי של הדת הנותן מקום לעקרונות הנפשיים של האדם המאמין שהינם משותפים לבני דתות שונות.

  • 35 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

יוסף חיים מזרחי ,

יוסף חיים מזרחי

יישר כוח תזכה לעשות

Top Podcasts In Judaism