50 min

גלגל החיים הבודהיסטי / סדרת שיחות עם יובל אידו טל | פרק 4 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

השבוע נפגשנו עם יובל אידו טל, לפרק הראשון בסדרת שיחות עומק שנושאן הוא 'גלגל החיים' (bhavacakra), או 'כמה פעמים עוד נחזור על אותן טעויות בלי ללמוד מהן'? 
נצא למסע העמקה בדימוי ויזואלי של גלגל החיים הטיבטי, המבטא מעין תורת נפש חיה וצבעונית הנוגעת בנימי מורכבותם של חיינו, ובמיוחד בהיבט החזרתי, בלופים של חיינו, או מה שכינה הבודהה, 'סמסרה'.

השבוע נפגשנו עם יובל אידו טל, לפרק הראשון בסדרת שיחות עומק שנושאן הוא 'גלגל החיים' (bhavacakra), או 'כמה פעמים עוד נחזור על אותן טעויות בלי ללמוד מהן'? 
נצא למסע העמקה בדימוי ויזואלי של גלגל החיים הטיבטי, המבטא מעין תורת נפש חיה וצבעונית הנוגעת בנימי מורכבותם של חיינו, ובמיוחד בהיבט החזרתי, בלופים של חיינו, או מה שכינה הבודהה, 'סמסרה'.

50 min