55 episodes

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

דף יומי לנשים - הדרן מישל כהן פרבר

  • Judaism

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

  ברכות נג

  ברכות נג

  הגמרא דנה בנר ובשמים של הבדלה. למה אסור להתשמש בנר הבדלה שבא מנכרי? כי חייב להיות נר ששבת - שלא הדליקו הנר בשבת. הנר צריך להיות משהו שמשתמשים בו כדי להינות מהאור ולא לצורך אחר (כגון לבשל). מברכים על בשמים שמיוע'דים להריח ולא להעביר ריח רע. האם צריך להינות מהאור לפני שמברכים או האם אפשר להיות ברחוק מקום ולראות שיש אור אבל לא להינות ממנו? מי ששכח ולא בירך, האם צריך לחזור למקום שאכל? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לבית שמאי יש הסבר מאוד משכנע - אם היית חוזר/ת בשביל ארנק, אז איך אפשר לא לחזור לברך לקב"ה? לאחר כמה זמן אי אפשר לברך אם שכחו? דעות שונות בנושא. האם עדיף להיות המזמן או עדיף לברך אמן? הפרק מסיים עם דרשה מפסוק שמדבר על החיוב להיות קדושים ומקשר את זה למים ראשונים, אחרונים, סיכת שמן בסוף הסעודה וברכת המזון. מה הקשר בין זה לקדושה? 

  • 41 min
  ברכות נב

  ברכות נב

  הגמרא מרחיבה ומסבירה את נקודות המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל במשנה בענייני סעודה. 

  • 31 min
  ברכות נא

  ברכות נא

  דף נלווה ברכות נא
  מה עושים אם אוכלים בלי לברך - האם מברכים באמצע ארוחה? האם אפשרי לברך אחרי שכבר סיימו לאכול? הגמרא מדברת על חשיבותה של המשקה אפסרגוס שעשוי עם יין או שכר. יש כמה מקורות סותרים והגמרא מתרצת את הסתירות. יש שני אימרות מחכמים ששמעו הלכות/התנהגויות טובות/איזה מאכלים לאכול ממלאכים. יש חילוקי דעות לגבי הלכות קשורות לכוס של ברכה. בעקבות כך, מסופר סיפור עם ילתא, אשתו של רב נחמן שנעלבה מעולא ושוברת 400 חביות יין. המשנה מונה הרבה מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל בנוגע להלכות סעודה. 

  • 31 min
  ברכות נ

  ברכות נ

  דף נלווה ברכות נ
  מהו הנוסח של ברכת הזימון? הגמרא מביאה ניסוחים בעייתיים. האם קבוצה של אנשים שאכלו יחד יכולים להיחלק לקבוצות קטנות יותר? במה זה תלוי? האם אפשר לזרוק לחם? מהן עוד דרכים לא לזלזל בלחם? האם זה נכון לגבי מאכלים אחרים? מה קורה אם התחילו לאכול בלי לברך - מה עושים? 

  • 33 min
  ברכות מט

  ברכות מט

  השיעור היום מוקדם על ידי משפחת פרידמן לזכרו של צבי בן הרב מרדכי דוד ז"ל
  דף נלווה ברכות מט
  איזה דברים חייבים להזכיר בברכת המזון? איך מסתיים ברכת בונה ירושלים? למה המבנה של הברכה הרביעית שונה? למה? אם טעה ולא הזכיר רצה בשבת או הזכרות אחרות בימים מיוחדים? מה השיעור של אוכל שצריך לאכול כדי להתחייב בזימון? יש מחלוקת. האם זה תואם מחלוקת דומה בין אותם שני אנשים לגבי שיעורים או האם זה סותר? איך אפשר לפתור את הסתירה? האם הנוסח של הזימון משתנה לפי מספר האנשים שבזימון?

  • 32 min
  ברכות מח

  ברכות מח

  דף נלווה ברכות מח
  באיזה גיל/שלב בהתבגרות יכול קטן להצטרף לזימון? האם אפשר להצטרף אם רק אכל ירקות? אם כן, האם זה בסדר אם כמה מהם רק אכלו ירקות (במקרה ויש עשרה ורוצים להזכיר שם ה')? מסופר סיפור על ר' ינאי שלאחר שהרג את כל הרבנים לא מצ אמישהו לזמן עליו עד שאשתו הציעה להביא את אחיה, שמעון בן שטח שהיא החביאה. אבל הביאו בלי להציע לו לאכול אז איך הוא יזמן? האם יש הבדל בין איזה סוג של אוכל צריך לאכול כדי להצטר לזימון לבין מה צריך לאכול כדי להוביל את הזימון? האם הברכה הרביעית שונה במהותו מכל השאר? האם תוקן על ידי הרבנים? אם כן, למה? מאיפה בתורה דורשים את כל הברכות של ברכת המזון?

  • 26 min

Top Podcasts In Judaism