30 episodes

דף יומי לנשים הוא שיעור דף יומי הראשון המועבר לנשים על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים ניתנים בישראל על ידי מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום במשך חמש שנים ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

דף יומי לנשים – עברית מישל כהן פרבר

    • Judaism

דף יומי לנשים הוא שיעור דף יומי הראשון המועבר לנשים על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים ניתנים בישראל על ידי מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום במשך חמש שנים ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

Top Podcasts In Judaism