32 min

דת, שמרנות וקידמה: הרב חיים נבון משיב לשאלות המאזינים | אפשר לחשוב | #69 אפשר לחשוב

    • Judaism

בפרק זה עונה הרב חיים נבון לשאלות ששאלו מאזיני הפודקאסט "אפשר לחשוב" על אמונה, מחשבה דתית, שמרנות וקידמה חברתית במאה העשרים ואחת.

בפרק זה עונה הרב חיים נבון לשאלות ששאלו מאזיני הפודקאסט "אפשר לחשוב" על אמונה, מחשבה דתית, שמרנות וקידמה חברתית במאה העשרים ואחת.

32 min