23 episodes

ליעד מודריק עם הקורס "המאה ה-21", אשר יבקש לצלול לנבכי כל אותם נושאים שניצבים בראש מהדורות החדשות ולהבין כיצד הם מעצבים את חיינו. בסמסטר הקרוב נתמקד בהגירה: נבקש להבין מה מבחין בין מהגר לבין פליט ומה יש למשפט הבינלאומי לומר על האבחנה הזו; נשאל איך שינתה הגלובליזציה את תפיסת ההגירה; ננתח את הדרכים בהן מעצב גל ההגירה הנוכחי את הכלכלה, הפוליטיקה והזהות באירופה; ונבחן את כמה מגלי ההגירה שעיצבו את מדינת ישראל - מהעליות בראשית המאה ה-20 ועד מהגרי העבודה מאפריקה בימינו.
התוכנית משודרת בימי רביעי בגלי צה"ל.

האוניברסיטה המשודרת - ליעד מודריק - המאה ה-21 GLZ Radio - גלי צה"ל

  • Education
  • 4.4 • 21 Ratings

ליעד מודריק עם הקורס "המאה ה-21", אשר יבקש לצלול לנבכי כל אותם נושאים שניצבים בראש מהדורות החדשות ולהבין כיצד הם מעצבים את חיינו. בסמסטר הקרוב נתמקד בהגירה: נבקש להבין מה מבחין בין מהגר לבין פליט ומה יש למשפט הבינלאומי לומר על האבחנה הזו; נשאל איך שינתה הגלובליזציה את תפיסת ההגירה; ננתח את הדרכים בהן מעצב גל ההגירה הנוכחי את הכלכלה, הפוליטיקה והזהות באירופה; ונבחן את כמה מגלי ההגירה שעיצבו את מדינת ישראל - מהעליות בראשית המאה ה-20 ועד מהגרי העבודה מאפריקה בימינו.
התוכנית משודרת בימי רביעי בגלי צה"ל.

  2.12: הודו עם ד''ר ארנית שני

  2.12: הודו עם ד''ר ארנית שני

  מהן התחזיות בנוגע למעמדה של הודו כמעצמה? מה היתה חשיבותו של האזור לפני הכיבוש הבריטי? כיצד הכניסה המערבית להודו השפיעה על התפתחותה? אילו אלמנטים מהווים את הכוח הרך של הודו בזירה הבינלאומית?

  • 29 min
  ליעד מודריק - המאה ה-21 - איראן עם פרופ' דוד מנשרי - חלק א

  ליעד מודריק - המאה ה-21 - איראן עם פרופ' דוד מנשרי - חלק א

  מהי ראשיתה של אימפריית פרס הקדומה? עד כמה היו החיים באיראן לפני מהפכת 79׳ "מערביים"? מה היה תפקיד בריטניה וארה״ב בהנהגת התהליכים במדינה באותה תקופה? עד כמה האפשרות שתתחמש בנשק גרעיני מגדירה את כוחה בזירה הבינלאומית? ואיך נראים חיי היומיום של איראני ממוצע?

  • 28 min
  2.11: איראן עם פרופ' דוד מנשרי

  2.11: איראן עם פרופ' דוד מנשרי

  מהי ראשיתה של אימפריית פרס הקדומה? עד כמה היו החיים באיראן לפני מהפכת 79׳ "מערביים"? מה היה תפקיד בריטניה וארה״ב בהנהגת התהליכים במדינה באותה תקופה? עד כמה האפשרות שתתחמש בנשק גרעיני מגדירה את כוחה בזירה הבינלאומית? ואיך נראים חיי היומיום של איראני ממוצע?

  • 28 min
  2.10: סין עם ד"ר אייל פרופר - חלק ב

  2.10: סין עם ד"ר אייל פרופר - חלק ב

  איך נראתה סין לאחר מהפכת התרבות של מאו דזה דונג? מה מוביל לאירועי כיכר טיינאנמן? ומה באמת הפך את סין למעצמה בעליה - כוח אדם גדול מאוד או שמא הכוח הדיקטטורי שמופעל על האזרחים?

  • 28 min
  2.9: סין עם ד"ר אייל פרופר - א

  2.9: סין עם ד"ר אייל פרופר - א

  מתי התחילה התרבות הסינית? איזה קשרים כלכליים היו בין סין ושאר העולם לאורך ההיסטוריה שלה כאימפריה? מה היה החזון המהפכני שביקש מאו דזה דונג להנהיג בסין?

  • 29 min
  2.8: רוסיה עם פרופ' אמנון סלע - ב

  2.8: רוסיה עם פרופ' אמנון סלע - ב

  • 30 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
21 Ratings

21 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To

More by GLZ Radio - גלי צה"ל