126 episodes

מבוא ל עם ליעד מודריק.

סמסטר א' - מבוא למוות: מסע לגילוי סודותיו של המוות. 13 מפגשים עם מומחים ממגוון תחומים, אשר מקיפים את הנושא מזוויות שונות. בין המשתתפים: הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, הזואולוג הפרופסור דוד עילם, והפרופסור חווה יבלונקה, ביולוגית ומומחית לאבולוציה מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

סמסטר ב' - מבוא לפמיניזם: קובי מידן פוגש את מיטב החוקרות לשיחה על סוגיות עכשוויות בפמיניזם. הסמסטר מנסה למפות את ההיסטוריה והפילוסופיה של התנועה הפמיניסטית, שואל אם יש הבדל בין המוח הנשי למוח הגברי, בודק מה מצב הנשים בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת, וגם איך הפמיניזם משפיע על גברים.

האוניברסיטה המשודרת - מבוא ‪ל‬ גלצ

  • Education
  • 4.3 • 15 Ratings

מבוא ל עם ליעד מודריק.

סמסטר א' - מבוא למוות: מסע לגילוי סודותיו של המוות. 13 מפגשים עם מומחים ממגוון תחומים, אשר מקיפים את הנושא מזוויות שונות. בין המשתתפים: הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, הזואולוג הפרופסור דוד עילם, והפרופסור חווה יבלונקה, ביולוגית ומומחית לאבולוציה מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

סמסטר ב' - מבוא לפמיניזם: קובי מידן פוגש את מיטב החוקרות לשיחה על סוגיות עכשוויות בפמיניזם. הסמסטר מנסה למפות את ההיסטוריה והפילוסופיה של התנועה הפמיניסטית, שואל אם יש הבדל בין המוח הנשי למוח הגברי, בודק מה מצב הנשים בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת, וגם איך הפמיניזם משפיע על גברים.

  משבר האקלים וקיימות בישראל עם ד"ר אורלי רונן

  משבר האקלים וקיימות בישראל עם ד"ר אורלי רונן

  מה מקומה של ישראל בזירת המאבק במשבר האקלים?
  מהו תפקידן של הרשויות המוניציפליות ביצירת פתרונות סביבתיים? ומהם האתגרים הצפויים לנו בשנים הקרובות?

  • 30 min
  משבר האקלים וצפיפות אוכלוסין עם פרופ' אלון טל

  משבר האקלים וצפיפות אוכלוסין עם פרופ' אלון טל

  מהו הגורם המשפיע ביותר על שיעורי הילודה ברחבי העולם?
  כיצד באה לידי ביטוי צפיפות האוכלוסין בישראל כבר היום? עד כמה גידול האוכלוסייה מהווה זרז למשבר האקלים? ובאילו אופנים ניתן לקדם מדיניות פיריון שונה?

  • 30 min
  מזון ומשבר האקלים עם ד"ר חגית אולנובסקי

  מזון ומשבר האקלים עם ד"ר חגית אולנובסקי

  כיצד משפיע משבר האקלים על התפריט שלנו? מדוע צריכת בשר היא הרסנית כל כך מבחינה אקולוגית? האם בעתיד הקרוב נצטרך לאכול חרקים? ואיך אפשר לעזור לכדור הארץ בעזרת כמה בחירות קולינריות?

  • 29 min
  פסולת ומשבר האקלים עם פרופ' אופירה אילון

  פסולת ומשבר האקלים עם פרופ' אופירה אילון

  מתי התחיל האדם לייצר פסולת? מה פוגע יותר בסביבה - הפסולת עצמה, או שמא תהליך ייצור המוצרים? כיצד ניתן להתמודד איתה באופן המיטבי? והיכן ישראל נמצאת ביחס לעולם בטיפול בפסולת?

  • 29 min
  אקולוגיה תעשייתית עם ד"ר ורד בלאס

  אקולוגיה תעשייתית עם ד"ר ורד בלאס

  מהי אקולוגיה תעשייתית? כיצד בוחנים מהו מחזור החיים של מוצר תעשייה ואיך אפשר למדוד את השפעותיו הסביבתיות? והאם בעתיד הקרוב נראה בכל חברה גם יועץ לענייני אקלים?

  • 28 min
  קיימות, כלכלה ותרבות הצריכה עם ד"ר תמר מקוב

  קיימות, כלכלה ותרבות הצריכה עם ד"ר תמר מקוב

  האם צריכה של מוצרים מקומיים באמת יותר ירוקה? מהי כלכלה מעגלית? על מי החוק צריך להטיל את האחריות לפגיעה בסביבה, על היצרן או הצרכן? והאם ניתן לבטל את התלות שבין צמיחה כלכלית לפגיעה בסביבה?

  • 29 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Top Podcasts In @@categoryName@@

ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר
האוניברסיטה המשודרת
glz
אודיה קורן ונתן דטנר
אהוד בנאי
גלצ