29 min

התחממות כדור הארץ עם פרופ' קולין פריי‪ס‬ האוניברסיטה המשודרת

    • Education

מתי החל תהליך ההתחממות של כדור הארץ? מהם גזי חממה ומהי השפעתם על שינויי האקלים? מהן התחזיות לעשורים הקרובים והאם תיקון עדיין אפשרי?

מתי החל תהליך ההתחממות של כדור הארץ? מהם גזי חממה ומהי השפעתם על שינויי האקלים? מהן התחזיות לעשורים הקרובים והאם תיקון עדיין אפשרי?

29 min

More by GLZ Radio - גלי צה"ל

ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר
glz
האוניברסיטה המשודרת
אודיה קורן ונתן דטנר
אהוד בנאי
גלצ