45 min

האם אתה האחד עם דורון ליבשטיין סליחה יומיומית

    • Alternative Health

האם אתה האחד האם את האחתעל שליחות שליח מסר מנהיגות וחיים עם משמעותעם דורון ליבשטיין המנטור של המנטורים שפיתח שיטה ייחודית איך להשפיע ולהיות האחד השליח או המסר כחלק ממארג שלם בעולםמתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון תהליכי סליחה לשחרור כעסיםhttp://www.hedy-slicha.co.il/ 

האם אתה האחד האם את האחתעל שליחות שליח מסר מנהיגות וחיים עם משמעותעם דורון ליבשטיין המנטור של המנטורים שפיתח שיטה ייחודית איך להשפיע ולהיות האחד השליח או המסר כחלק ממארג שלם בעולםמתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשון תהליכי סליחה לשחרור כעסיםhttp://www.hedy-slicha.co.il/ 

45 min

Top Podcasts In Alternative Health