1 hr 2 min

זיבאר בציר המצלעות | טויוטה 4ראנר חדשה בישראל? ראיון עם איתי חיון, יוניון מוטור‪ס‬ 4X4 בשבילים - ג'יפאות ישראלית

    • Automotive

פרק 5: > האם הישראלים עושים שימוש מוגזם בלנדקרוזרים שלהם ומה חושב היבואן על עולם השיפורים וההגבהות? ראיון בלעדי עם איתי חיון, סמנכ"ל מכירות ומוצר ביוניון מוטורס, יבואנית טויוטה לישראל. > האיש שמפרק את הג'יפ הישן שלו עד הבורג האחרון, מרכיב חזרה ויוצא למסע התבודדות במדבר. ראיון עם ארז בן שוהם. > אני זוכר שנהגנו יחד בנמיביה בחולות ובבוץ. יואב מספר על מאיר שלו, הג'יפאי מאיר שלו. > האם זיבאר יכול להיכנס למעבר הצר של מדרגת המצלעות? אייל היה שם וגילה את האמת. סרטון ...

פרק 5: > האם הישראלים עושים שימוש מוגזם בלנדקרוזרים שלהם ומה חושב היבואן על עולם השיפורים וההגבהות? ראיון בלעדי עם איתי חיון, סמנכ"ל מכירות ומוצר ביוניון מוטורס, יבואנית טויוטה לישראל. > האיש שמפרק את הג'יפ הישן שלו עד הבורג האחרון, מרכיב חזרה ויוצא למסע התבודדות במדבר. ראיון עם ארז בן שוהם. > אני זוכר שנהגנו יחד בנמיביה בחולות ובבוץ. יואב מספר על מאיר שלו, הג'יפאי מאיר שלו. > האם זיבאר יכול להיכנס למעבר הצר של מדרגת המצלעות? אייל היה שם וגילה את האמת. סרטון ...

1 hr 2 min