7 episodes

רדיו מהות החיים מגיש:
הארה במערה - תסכית מותח בהמשכים,
שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר
ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים
אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

תורם בדיבוב בתפקידי אורח - אסי זגדון

הארה במערה | מבית מהות החיים EOLRadio

  • Comedy

רדיו מהות החיים מגיש:
הארה במערה - תסכית מותח בהמשכים,
שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר
ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים
אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

תורם בדיבוב בתפקידי אורח - אסי זגדון

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 7

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 7

  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני
  " הארה במערה "
  תסכית מותח בהמשכים

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג


   

  • 11 min
  הארה במערה | עונה 1 | פרק 6

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 6

  :רדיו מהות החיים מגיש
  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני  " הארה במערה " תסכית מותח בהמשכים

  ראשון מסוגו בישראל שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

  • 10 min
  הארה במערה | עונה 1 | פרק 5

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 5

  :רדיו מהות החיים מגיש  
  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני  " הארה במערה " תסכית מותח בהמשכים

  ראשון מסוגו בישראל שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

  • 11 min
  הארה במערה | עונה 1 | פרק 4

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 4

  :רדיו מהות החיים מגיש  
  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני  " הארה במערה " תסכית מותח בהמשכים

  ראשון מסוגו בישראל שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

  • 11 min
  הארה במערה | עונה 1 | פרק 3

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 3

  :רדיו מהות החיים מגיש   
  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני  " הארה במערה " תסכית מותח בהמשכים

  ראשון מסוגו בישראל שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

  • 11 min
  הארה במערה | עונה 1 | פרק 2

  הארה במערה | עונה 1 | פרק 2

  :רדיו מהות החיים מגיש :
  הרפתקאותיהם מסמרות השיער ועוצרות הנשימה של משה ויוני  " הארה במערה " תסכית מותח בהמשכים

  ראשון מסוגו בישראל שמחבר בין מסע חיפוש רוחני, החיים וההומור שביניהם

  כתיבה -יוני להב בעזרת משה פרסטר ושניהם גם מביימים, משחקים, משתתפים ומארחים אריזת סאונד, מיקס, מוסיקה מקורית, מסטרינג, אפקטים וקריינות - ניר סייג

  • 10 min

Top Podcasts In Comedy