2 min

הבית עם אלף המראות סליחה יומיומית

    • Education

החיים הם המראה שלנו. של כל מה שאנחנו אומרים ועושים החיים מחזירים לנו בחזרההחיים הם המראה של עצמנואם אתה רוצה שיאהבו אותך תאהב אתה קודם כל את עצמךhttp://www.hedy-slicha.co.il/

החיים הם המראה שלנו. של כל מה שאנחנו אומרים ועושים החיים מחזירים לנו בחזרההחיים הם המראה של עצמנואם אתה רוצה שיאהבו אותך תאהב אתה קודם כל את עצמךhttp://www.hedy-slicha.co.il/

2 min

Top Podcasts In Education