35 min

פרק 17 – חול, חוף ומרינו‪ת‬ הגורם האנושי

    • Non-Profit

למי שייך חוף הים?

האם החוק בישראל מגן על החופים?

מהן הסכנות לקיומם של המצוקים בחוף הים?

איך בנייתו של סכר אסואן במצרים משפיעה על החופים של ישראל?

האם מרינות מזיקות לסביבה?

משתתפים: ד"ר ג'רמי בנשטיין, אילן לביא ודרור בוימל

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

למי שייך חוף הים?

האם החוק בישראל מגן על החופים?

מהן הסכנות לקיומם של המצוקים בחוף הים?

איך בנייתו של סכר אסואן במצרים משפיעה על החופים של ישראל?

האם מרינות מזיקות לסביבה?

משתתפים: ד"ר ג'רמי בנשטיין, אילן לביא ודרור בוימל

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

35 min