41 min

פרק 25 – אקלים, יעדים וצד‪ק‬ הגורם האנושי

    • Non-Profit

מהי הדרך הנכונה להתמודד עם משבר גלובלי?

האם משבר האקלים משפיע באופן שווה על כל העולם?

באילו תחומים עלינו חפש את הפתרונות, הפוליטי? הטכנולוגי? הכלכלי?

איך ניתן לנווט בין האינטרסים של כל המדינות?

משתתפים: ד"ר ליעד אורתר, יובל לסטר, שיר גולדטבסקי וד"ר אורלי רונן

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

מהי הדרך הנכונה להתמודד עם משבר גלובלי?

האם משבר האקלים משפיע באופן שווה על כל העולם?

באילו תחומים עלינו חפש את הפתרונות, הפוליטי? הטכנולוגי? הכלכלי?

איך ניתן לנווט בין האינטרסים של כל המדינות?

משתתפים: ד"ר ליעד אורתר, יובל לסטר, שיר גולדטבסקי וד"ר אורלי רונן

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

41 min