1 hr 2 min

ארבע איכויות הלב- לפרגן, לאהוב, לחמול, להתאזן / עם ענבל הללי בלס | פרק 12 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

ענבל הללי בלס חושבת שהמפתח לקיום מיטיב יותר הוא תרגול השמחה בשמחתו של האחר. אז למה כל כך קשה לנו לפרגן? ואיך ניתן לקבל את הקנאה ולחיות איתה בטוב? 
המודיטה, שמחה בשמחתה של האחרת, היא אחת מארבע איכויות הלב, ארבעה הלכי רוח שניתן לפתח ולטפח. עליה ועל אחיותיה - המטא (אהבה חברית), קארונה (חמלה), ואופקהה (השתוות הרוח) דיברנו בפרק זה, ועל הדרך לפגוש אותן במעמקי היום יום.   
הפרק מלווה במדיטציית מטא - מדיטציה של פיתוח אהבה חברית כלפי עצמנו וכלפי סובבנו. 

ענבל הללי בלס חושבת שהמפתח לקיום מיטיב יותר הוא תרגול השמחה בשמחתו של האחר. אז למה כל כך קשה לנו לפרגן? ואיך ניתן לקבל את הקנאה ולחיות איתה בטוב? 
המודיטה, שמחה בשמחתה של האחרת, היא אחת מארבע איכויות הלב, ארבעה הלכי רוח שניתן לפתח ולטפח. עליה ועל אחיותיה - המטא (אהבה חברית), קארונה (חמלה), ואופקהה (השתוות הרוח) דיברנו בפרק זה, ועל הדרך לפגוש אותן במעמקי היום יום.   
הפרק מלווה במדיטציית מטא - מדיטציה של פיתוח אהבה חברית כלפי עצמנו וכלפי סובבנו. 

1 hr 2 min