17 min

מדיטציית מט‪א‬ הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

מדיטציה של פיתוח אהבה חברית כלפי עצמנו וכלפי סובבנו בהנחיית ענבל הללי בלס.
מוזמנים להתרווח על הכרית ולפתוח את הלב.

מדיטציה של פיתוח אהבה חברית כלפי עצמנו וכלפי סובבנו בהנחיית ענבל הללי בלס.
מוזמנים להתרווח על הכרית ולפתוח את הלב.

17 min