19 min

העצמת עובדים - עם אלון ארב‪ץ‬ הגיגית - מחשבות על ניהול מאת גל גנוט

    • Management

אלון הוא מנהל בחסד שמאמין שהעצמת עובדים היא מפתח למצויינות ארגונית. שוחחנו על אווירה של העצמה, טיפים למעצים המתחיל וגם על הסכנות שראוי להיזהר מהן. 



 

אלון הוא מנהל בחסד שמאמין שהעצמת עובדים היא מפתח למצויינות ארגונית. שוחחנו על אווירה של העצמה, טיפים למעצים המתחיל וגם על הסכנות שראוי להיזהר מהן. 



 

19 min