6 min

הקדמה : "לבחור נכון‪"‬ לבחור נכון

    • Careers

במה יעסוק הפודקאסט

איך הגעתי להחלטה ליצור את הפודקאסט ומה היה מאחורי הקלעים 

למה "לבחור נכון" הוא השם הכי נכון לתוכן הזה והאם יש נכון אחד 

הקדמה לעונת הפודקאסטים

במה יעסוק הפודקאסט

איך הגעתי להחלטה ליצור את הפודקאסט ומה היה מאחורי הקלעים 

למה "לבחור נכון" הוא השם הכי נכון לתוכן הזה והאם יש נכון אחד 

הקדמה לעונת הפודקאסטים

6 min

Top Podcasts In Careers