42 min

7.נטע מזעקי ונתן בן נון- מחניכים לבוגרי‪ם‬ הקשב! בהסכת ובבטחה

    • Education

בפרק השביעי התארחו נטע מזעקי ונתן בן נון, בוגרי מחזור פלוגת ״סופה״ מחזור ס”ז (2022), חיפה.
בפרק הם מתארים את התחנכותם בפנימייה, האתגרים, החברויות וחוויותיהם משלוש שנות ההתחנכות בה.
איך שמעו והגיעו לפנימייה, ומה הם לוקחים איתם מתקופתם בה לקראת גיוסם הקרוב.

מוזמנים לעקוב אחרינו ולהישאר מעודכנים:
אינסטגרם
פייסבוק

בפרק השביעי התארחו נטע מזעקי ונתן בן נון, בוגרי מחזור פלוגת ״סופה״ מחזור ס”ז (2022), חיפה.
בפרק הם מתארים את התחנכותם בפנימייה, האתגרים, החברויות וחוויותיהם משלוש שנות ההתחנכות בה.
איך שמעו והגיעו לפנימייה, ומה הם לוקחים איתם מתקופתם בה לקראת גיוסם הקרוב.

מוזמנים לעקוב אחרינו ולהישאר מעודכנים:
אינסטגרם
פייסבוק

42 min