4 min

הקשב בקטנה - פרק 9 - משמעת - לא רק לתת שב‪ת‬ הקשב המפקד

    • Education

כשאנחנו שומעים על המושג משמעת בהקשר הצבאי, אנחנו ישר מדמיינים חייל שמקבל שבת. או 2. או 3.. האם משמעת נבנית רק מלתת שבת? אילו עוד כלים יש לרשותנו על מנת לבנות משמעת במסגרת? ומהי הדרך הנכונה לתווך את זה? את התשובות לשאלות האלו, נשמע כאן! האזנה נעימה.

כשאנחנו שומעים על המושג משמעת בהקשר הצבאי, אנחנו ישר מדמיינים חייל שמקבל שבת. או 2. או 3.. האם משמעת נבנית רק מלתת שבת? אילו עוד כלים יש לרשותנו על מנת לבנות משמעת במסגרת? ומהי הדרך הנכונה לתווך את זה? את התשובות לשאלות האלו, נשמע כאן! האזנה נעימה.

4 min