657 episodes

קבלה, זוהר, רוחניות, לחבר אנשים לחכמה, לחשיבה חיובית ואיש לרעהו.


לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah

להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom

ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
https://livekabbalah.org/he

עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
https://livekabbalah.org/he/donations

הרב שאול יודקביץ׳ – לימוד זוהר וקבל‪ה‬ חיים קבלה

  • Judaism
  • 4.6 • 17 Ratings

קבלה, זוהר, רוחניות, לחבר אנשים לחכמה, לחשיבה חיובית ואיש לרעהו.


לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah

להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom

ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
https://livekabbalah.org/he

עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
https://livekabbalah.org/he/donations

  בהעלותך תשפ״ג (2023)

  בהעלותך תשפ״ג (2023)

  שמחה בת-קיימא, שאינה זמנית, אלא תכונת אופי, היא תכונה נרכשת.
  היכולת שלנו לשמוח היא תוצאה ישירה של אימון יומיומי של המחשבה – מה שנקרא ״סוד הייחוד״.
  פרשת בהעלותך – מאמר מסכם והקלטות של שיעורים משנים שעברו: https://livekabbalah.org/he/פרשת-בהעלותך
  כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/כוונה-מדיטציה-עפי-הקבלה
  תרגילים במדיטציה:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wvf8bY90xxE 
  לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
  https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations

  • 53 min
  נשא תשפ״ג (2023)

  נשא תשפ״ג (2023)

  שלום הוא השלם שמורכב מחלקיו שפועלים בהקשבה ובהשלמה הדדית.
  חברה מוצלחת מסוגלת ליצור קשב ורב-גוניות, עם מנגינה של הרמוניה וסינרגיה.
  חברה כזאת מעצימה את הפרט ואת כשריו הייחודיים, ובזה, סוד כוחה.
  בתקופה שלנו - מופיעים הסימנים של אחרית הימים, וביניהם, לוחמה פסיכולוגית בכל אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות. מהם הכלים שאנחנו יכולים לאחוז כדי לנצח במלחמה וליהנות מן התקופה המיוחדת בה אנחנו משתתפים כדי ליצור עולם טוב יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים?
  פרשת נשא – מאמר מסכם והקלטות של שיעורים משנים שעברו: https://livekabbalah.org/he/פרשת-נשא
  כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/כוונה-מדיטציה-עפי-הקבלה
  לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
  https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations
   

  • 53 min
  חודש סיון תשפ״ג (2023)

  חודש סיון תשפ״ג (2023)

  מדוע חייבים ללמוד עכשיו את הזוהר וחכמת הקבלה? איך זה שומר עלינו בזמן שכל המערכות החברתיות, הפוליטיות והכלכליות הישנות מתפרקות כדי להיבנות מחדש?
  לקריאה נוספת על חודש תאומים:
  https://livekabbalah.org/he/חודש-סיון-מזל-תאומים
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations

  • 47 min
  במדבר תשפ״ג (2023)

  במדבר תשפ״ג (2023)

  שלום הוא השלם שמורכב מחלקיו שפועלים בהקשבה ובהשלמה הדדית.
  חברה מוצלחת מסוגלת ליצור קשב ורב-גוניות, עם מנגינה של הרמוניה וסינרגיה.
  חברה כזאת מעצימה את הפרט ואת כשריו הייחודיים, ובזה, סוד כוחה.
  פרשת במדבר – מאמר מסכם והקלטות של שיעורים משנים שעברו: https://livekabbalah.org/he/פרשת-במדבר
  ספירות העומר:
  https://livekabbalah.org/he/ספירת-העומר
  כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/כוונה-מדיטציה-עפי-הקבלה
  לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
  https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations

  • 52 min
  בהר – בחוקותי תשפ״ג (2023)

  בהר – בחוקותי תשפ״ג (2023)

  הסוד של המנוחה מן הדינים והקליפות.
  החיבור לעץ החיים נותן שפע, ידע, שמירה והגנה. איך מתחברים לעץ החיים, לרשת של האור?
  פרשתבהר – מאמר מסכם והקלטות של שיעורים משנים שעברו:
  https://livekabbalah.org/he/פרשת-בהר
  פרשת בחוקותי:
  https://livekabbalah.org/he/פרשת-בחוקותי
  האנא בכוח – שם בן מ״ב:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/תפילת-אנא-בכח-שם-בן-מב
  ספירות העומר:
   https://livekabbalah.org/he/ספירת-העומר
   
  כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/כוונה-מדיטציה-עפי-הקבלה
   
  לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
  https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah
   
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations

  • 57 min
  אמור תשפ״ג (2023)

  אמור תשפ״ג (2023)

  החיבור לעץ החיים נותן שפע, ידע, שמירה והגנה.
  איך מתחברים לעץ החיים, לרשת של האור?
  פרשת אמור – מאמר מסכם והקלטות של שיעורים משנים שעברו: https://livekabbalah.org/he/פרשת-אמור
   
  כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה:
  https://livekabbalah.org/he/home/basic-concepts-in-kabbalah/כוונה-מדיטציה-עפי-הקבלה
  תרגילים במדיטציה:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wvf8bY90xxE 
  לתכנית הקורסים של 'חיים קבלה':
  https://livekabbalah.org/he/courses-livekabbalah
   
  להצטרפות לתכנית המנויים בזום:
  https://livekabbalah.org/he/courses-lectures-zoom
  ללימוד נוסף, קריאה, שמיעה וצפייה באתר חיים קבלה:
  https://livekabbalah.org/he
  עזרו לנו להגדיל את התפוצה ואת הלימוד, תרמו ל"חיים קבלה":
  https://livekabbalah.org/he/donations

  • 56 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

funkyneta ,

נטע לי

מדוע אין יותר פרקים ?

שילו לוי ,

שילו

מאזין קבוע
ומחכה כל ראשון
תודה רבה!!

You Might Also Like