6 min

התייעצויות והחלטו‪ת‬ הגיגית - מחשבות על ניהול מאת גל גנוט

    • Management

על חשיבות הפורום המייעץ, על ישיבה בראש השולחן ועל ההבדל בין ועד בית ובעל הבית

על חשיבות הפורום המייעץ, על ישיבה בראש השולחן ועל ההבדל בין ועד בית ובעל הבית

6 min