35 min

התנ"ך, המזרח הקדום וביקורת המקרא: הרב חיים נבון משוחח עם הרב פרופ' יהושע ברמן | אפשר לחשוב | #66 אפשר לחשוב

    • Judaism

חקר התנ"ך האקדמי נוטה להתמקד בביקורת המקרא ההיסטורית, ולפרק את הטקסט לרכיביו המשוערים. הרב פרופ' יהושע ברמן מבקר בספרו החדש "אני מאמין" בחריפות את הגישה הזו, שאינה נהוגה בשום תחום מחקר אחר. במקומה הוא מציע קריאה ספרותית המשווה בין התנ"ך לטקסטים מהמזרח הקדום, ורואה גם את המשותף ביניהם מבחינה סגנונית, וגם את ההבדלים המשמעותיים ואת הבשורה הייחודית שהביאה התורה לעולם

חקר התנ"ך האקדמי נוטה להתמקד בביקורת המקרא ההיסטורית, ולפרק את הטקסט לרכיביו המשוערים. הרב פרופ' יהושע ברמן מבקר בספרו החדש "אני מאמין" בחריפות את הגישה הזו, שאינה נהוגה בשום תחום מחקר אחר. במקומה הוא מציע קריאה ספרותית המשווה בין התנ"ך לטקסטים מהמזרח הקדום, ורואה גם את המשותף ביניהם מבחינה סגנונית, וגם את ההבדלים המשמעותיים ואת הבשורה הייחודית שהביאה התורה לעולם

35 min