38 min

[התשובה] המטמון של קפטן דרייק, חלק א' התשובה עם דורון פישלר Hatshuva With Doron Fishler

    • Comedy

הפרק הזה של "התשובה" מספר את סיפורה של ירושת הענק של יורד הים והפיראט הידוע פרנסיס דרייק. ואולי לא. אולי בעצם אנחנו משקרים לכם, והפרק עוסק במשהו שונה לגמרי.


https://www.ads.ranlevi.com/2020/10/26/panda-hatshuva-captaindrakep1/

הפרק הזה של "התשובה" מספר את סיפורה של ירושת הענק של יורד הים והפיראט הידוע פרנסיס דרייק. ואולי לא. אולי בעצם אנחנו משקרים לכם, והפרק עוסק במשהו שונה לגמרי.


https://www.ads.ranlevi.com/2020/10/26/panda-hatshuva-captaindrakep1/

38 min

Top Podcasts In Comedy