30 min

[התשובה] תיקונים, השלמות ומוות מהשחקים התשובה עם דורון פישלר Hatshuva With Doron Fishler

    • Comedy

תוספות ותיקונים לכמה מפרקי "התשובה" הקודמים: על הגרלות, פלוצים, כדור הארץ, והפעם היחידה שבה מישהו אכן נהרג מפגיעת מטאור. וגם: אוסף של שאלות בלי תשובות

http://www.ads.ranlevi.com/2020/08/03/riskified-hatshuva-tikunim/

תוספות ותיקונים לכמה מפרקי "התשובה" הקודמים: על הגרלות, פלוצים, כדור הארץ, והפעם היחידה שבה מישהו אכן נהרג מפגיעת מטאור. וגם: אוסף של שאלות בלי תשובות

http://www.ads.ranlevi.com/2020/08/03/riskified-hatshuva-tikunim/

30 min

Top Podcasts In Comedy