17 min

חדשנות משבשת - באג 2020 CRM.Buzz - שיווק, חווית לקוח, טכנולוגיה, דאטה ועוד

    • Marketing

לפני קצת יותר מעשרים שנה, לקראת תום המילניום, העולם היה כמרקחה. השמחה היתה מהולה בפחד, ההתרגשות מעורבת בחששות. הנבואות האפוקליפטיות חזו כי במעבר בין שנת 1999 לשנת 2000 יתרחשו קטסטרופות נוראיות. 20 שנה חלפו. בואו נעשה היכרות עם הבאגים של 2020

לפני קצת יותר מעשרים שנה, לקראת תום המילניום, העולם היה כמרקחה. השמחה היתה מהולה בפחד, ההתרגשות מעורבת בחששות. הנבואות האפוקליפטיות חזו כי במעבר בין שנת 1999 לשנת 2000 יתרחשו קטסטרופות נוראיות. 20 שנה חלפו. בואו נעשה היכרות עם הבאגים של 2020

17 min

Top Podcasts In Marketing