15 episodes

פודקאסט על אנתרופולוגיה. בתכנית זו נבחן היבטים שונים של התרבות האנושית, לעתים באופן כללי אך תמיד תוך התייחסות לדוגמאות קונקרטיות ממחקרנו שלנו וממחקרים קלאסיים בתחום.

טריפ-לוג – הרדיו הבינתחומי IDC radio

  • Society & Culture
  • 3.0 • 1 Rating

פודקאסט על אנתרופולוגיה. בתכנית זו נבחן היבטים שונים של התרבות האנושית, לעתים באופן כללי אך תמיד תוך התייחסות לדוגמאות קונקרטיות ממחקרנו שלנו וממחקרים קלאסיים בתחום.

  טריפ-לוג: ללכת בעקבות ישו: שיחה עם פרופ' ג'קי פלדמן על צליינות בארץ הקודש

  טריפ-לוג: ללכת בעקבות ישו: שיחה עם פרופ' ג'קי פלדמן על צליינות בארץ הקודש

  מסע אנתרופולוגי עם ד"ר מתן שפירא וד"ר אורי דורצ'ין והפעם: נשוחח עם פרופ' ג'קי פלדמן מאוניברסיטת בן גוריון על תיירות [...]

  טריפ-לוג: על הוויה ומהות – המפנה האונטולוגי באנתרופולוגיה

  טריפ-לוג: על הוויה ומהות – המפנה האונטולוגי באנתרופולוגיה

    מסע אנתרופולוגי עם ד"ר מתן שפירא וד"ר אורי דורצ'ין והפעם: על הוויה ומהות – המפנה האונטולוגי באנתרופולוגיה בתכנית זו [...]

  טריפ לוג: בואי מהפכה

  טריפ לוג: בואי מהפכה

  והפעם, שיחה על מטבעות דיגיטליים עם בר קולנברנר לאור בהלת הביטקוין שאחזה בציבור בסוף שנת 2017 הזמנו לאולפן את היזם [...]

  טריפ לוג: פוסט קולוניאליזם

  טריפ לוג: פוסט קולוניאליזם

  תכנית זו עוסקת בביקורת הפוסטקולוניאלית במחקר האנתרופולוגי. הנחת היסוד של גישה זו היא שהמחקר האנתרופולוגי הקלאסי שימש כלי לייצור הידע [...]

  טריפ לוג: דיאספורה, מרכז מול פריפריה או קהילת נוודים?

  טריפ לוג: דיאספורה, מרכז מול פריפריה או קהילת נוודים?

  מסע אנתרופולוגי עם ד"ר מתן שפירא וד"ר אורי דורצ'ין והפעם: "דיאספורה", מרכז מול פריפריה או קהילה של נוודים?

  טריפ-לוג: גוף, נפש, מהפכה

  טריפ-לוג: גוף, נפש, מהפכה

  מסע אנתרופולוגי עם ד"ר מתן שפירא וד"ר אורי דורצ'ין והפעם: גוף, נפש, מהפכה: שיחה עם מיכל שטיין מיכל שטיין, דוקטורנטית במחלקה [...]

Customer Reviews

3.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Society & Culture

More by IDC radio