1 hr 45 min

יאן (יאנקו) קוטליירסקי - התלמיד הנצח‪י‬ שינויים קבועים עם רועי פוברצ׳יק

    • Society & Culture

יאן (יאנקו) קוטליירסקי הוא אסטרטג מיתוג המגדיר את עצמו כלומד נצחי ומסתכל על החיים כתואר מתמשך ובלתי נגמר.

מבחינה כרונולוגית, הפרק הזה הוא הראשון שהוקלט למיני-העונה השנייה והוקלט לדעתי ביוני או במאי שעבר. ככה שחלק גדול מהרפרנסים לקורונה והמצב בעולם השתנו למדי, אבל השיחה עדיין רלוונטיות.

בפרק הזה אני ויאן מדברים כמובן על שיווק ומיתוג, על המיתוג העצמי והתפיסה העצמית המשתנה, על הקשר בין מציאות זוגיות ואיזור מגורים, הפערים הבין דוריים ואיך הם בלטו בתקופת הקורונה והחשיבות של להיות קשוב למי ומה שסביבך כדי להיות באמת נוכח.

לעדכונים על הפודקאסט, עקבו אחרי הטלגרם:

https://t.me/fivefavorites

יאן (יאנקו) קוטליירסקי הוא אסטרטג מיתוג המגדיר את עצמו כלומד נצחי ומסתכל על החיים כתואר מתמשך ובלתי נגמר.

מבחינה כרונולוגית, הפרק הזה הוא הראשון שהוקלט למיני-העונה השנייה והוקלט לדעתי ביוני או במאי שעבר. ככה שחלק גדול מהרפרנסים לקורונה והמצב בעולם השתנו למדי, אבל השיחה עדיין רלוונטיות.

בפרק הזה אני ויאן מדברים כמובן על שיווק ומיתוג, על המיתוג העצמי והתפיסה העצמית המשתנה, על הקשר בין מציאות זוגיות ואיזור מגורים, הפערים הבין דוריים ואיך הם בלטו בתקופת הקורונה והחשיבות של להיות קשוב למי ומה שסביבך כדי להיות באמת נוכח.

לעדכונים על הפודקאסט, עקבו אחרי הטלגרם:

https://t.me/fivefavorites

1 hr 45 min